Individuel terapi

Erfaringer fra vores opvækst er med præge vores måde at være i verden på. LedelseVi har udviklet forsvarsmekanismer, som har beskyttet os i barndommen. I voksenlivet kan disse hindre ens livsudfoldelse og samspil med andre.

Individuel terapi er en terapeutisk samtale der foregår mellem dig og mig, hvor jeg vil støtte dig med ny indsigt i dine ubevidste handlingsmønstre, som vil hjælpe dig med bedre at forstå dig selv og dine reaktioner. Du vil opnå en bevidsthed om, at du har et valg og derfor kan handle på en ny måde.

Områder vi bl. a. kunne arbejde med:

– Ønsker du personlig udvikling?

– Er du i livskrise eller sorg?

– Føler du, at du ikke får nok ud af livet – personligt eller arbejdsmæssigt?

– Ser du virkeligheden som den er og lever du i harmoni med den?

– Har du udviklet et misbrug, og har brug for hjælp til at ændre mønster og ændre dit liv fx. drikker du for meget, spiser du for eller for lidt eller har du andre former for afhængigheder?

– Har du svært ved konflikter, sætte grænser og sige fra?

– Er du tit depressiv, og har svært ved at komme ud af et negativt mønster?

– Har du problemer i parforholdet?

– Har du oplevet krise og sorg i forbindelse med dødsfald eller truslen om at miste noget betydningsfyldt. Fx. skilsmisse eller tab af job?

– Oplever du unge mennesker med forældreproblemer, samt mennesker som pludselig oplever tristhed?

– Lider du af præstationsangst?

– Har du lavt selvværd og ønsker du at gøre noget ved det?

– Ønsker du bedre samspil mellem krop og psyke, en større ro og indre harmoni?

– Ønsker du at tage personligt ansvar for dit liv og tage dine behov alvorligt?

– Ønsker du at leve her og nu?

 

Gældende for mine samtaler. 

I samtaleterapi og psykoterapi er tryghed og tillid vigtigt.

Samtaleterapi betyder i praksis, at du:

  • Får et rum stillet til rådighed, hvor du bliver lyttet til, spejlet, udfordret og forstået.
  • Får et rum hvor du kan udforske dine reaktioner, følelser og tanker, og hvor du kan udvikle redskaber til håndtering af sorg, tab, vrede, smerte, traumer og relationer.
  • Får et rum hvor du bliver mødt uden fordomme, forventninger og krav, og alt hvad du foretager dig i det rum, forbliver i rummet med fuld tavshedspligt og respekt.
  • Temaet for vores samtaler kan skifte fra gang til gang og er helt op til dig, og du har mulighed for at bede om hjælp til at finde de ting, du har brug for at se på.

 

Min tilgang

  • Min praksis for menneskelig transformation er eklektisk, det betyder at jeg sammenvæver det bedste indenfor psykologiens verden med nyeste hjerneforskning om nervesystemet og resiliens.
  • Jeg er optaget af menneskers evne til at kunne selvregulere, og her menes vores evne til at kunne mærke en følelse og efterfølgede komme af med den følelse, så den ikke ophobes i din krop og “system”.

 

Praktiske oplysninger

– Tavhedspligt, diskretion og ingen overenstkomst med sygesikringen

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger foreningens etiske regler og modtager løbende supervision. Alle samtaler foregår i overensstemmelse med reglerne for tavshedspligt.

Jeg kan kontaktes via kontaktformular eller kontakt mig på tlf. 23291544.