Parterapi

Parterapi

Parterapi

Parterapi handler om overblik – hvem er vi og hvem er vores partner?

Forøget indsigt gør at vi forandres som mennesker, og her er det ikke nok at melde sig ikke skyldig. Som individualister må vi tage vores ansvar på os.

Vi bærer alle rundt på vores gamle mønstre selvom verden forandres.

Al den tid vi bruger på kommunikation (e-mail, internet, sociale medier osv.) går væk fra den interpersonelle kontakt (kontakt mellem dig og din partner).

Individualisering i samfundet er ensbetydende med mig, mig, mig.

Arbejdslivets opskruede tempo betyder, at privatlivet bliver et sted med opladning og fungerer ofte som en slags losselads for vores liv.

Livet bliver længere, dvs. parforholdet bliver længere.

Et par – dvs. 2 personer som bliver til eén handler i princippet om, hvordan  parret kan finde mening med sit eget liv og parrets fælles liv.

Parforhold handler om 2 forhold: indhold og struktur.

Indhold handler om værdier, og her kan mange parforhold ofte blive enige, men det er strukturen som skaber uenighed.

Eksempler som temaer der diskuteres!

Hvor skal vi bo? Hvor meget tid skal vi bruge sammen? Skal vi køre karriere? I det hele taget afstemme forventninger til bl.a. Økonomi, juridske forhold, socialt fællesskab osv.

Parterapi

Parterapi

Parterapeutens rolle er at fungere som meddeler, og ikke at skille personerne ad, men sikre at begge personer bliver hørt og får lov til at udtrykke sin personlige mening.

Måske endda hjælpe klienten til at sige det til terapeuten, som vedkommende ikke kan få udtrykt til sin partner.

I parterapi handler det om at differentiere  de enkelte parter mand som kvinde, så begge bliver klogere på deres situation.

Forhandling er her vigtigt, fordi ordet forhandling er et udtryk som de fleste kan forstå og relatere til. Hvad er godt for hhv. den ene part og den anden part.Det er ofte et livsvilkår, at parret tror at det er deres egen skyld at de er havnet i parproblemer, men ofte kan det være nutidens vilkår der er den reelle årsag.